• Kota terdekat saya

Dasar Privasi

Sehingga Jun 9 2018

Kami telah mencipta Dasar Privasi ini untuk menjelaskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan melindungi maklumat anda, termasuk sebarang maklumat peribadi bukan awam. Dasar ini terpakai kepada maklumat yang kami kumpulkan apabila anda menggunakan laman web dan aplikasi mudah alih kami (secara kolektif, "Perkhidmatan") atau sebaliknya berinteraksi dengan kami seperti yang dihuraikan di bawah.

Kami mungkin mengubah Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sekiranya kami membuat perubahan, kami akan memaklumkan anda dengan menyemak tarikh di bahagian atas dasar ini, dan dalam sesetengah keadaan, kami mungkin memberi notis tambahan kepada anda (seperti dengan menambah pernyataan ke laman utama laman web kami atau aplikasi mudah alih atau menghantar pemberitahuan e-mel kepada anda). Kami menggalakkan anda untuk mengkaji semula Dasar Privasi setiap kali anda berinteraksi dengan kami untuk terus dimaklumkan mengenai amalan maklumat kami dan cara anda boleh membantu melindungi privasi anda.

Dasar privasi ini terpakai kepada Perkhidmatan yang disediakan oleh Direktori Kool Senarai dan Iklan (subsidiari Rangkaian 2RUTH, LLS). ("Senarai Kool," "kami" atau "kami").

Pengumpulan Maklumat

Kategori Maklumat Peribadi Bukan Awam

Maklumat yang Anda Sediakan kepada Kami

Kami mengumpul maklumat peribadi bukan awam yang anda berikan kepada kami apabila anda memohon untuk akaun Kool List atau ketika anda berkomunikasi dengan kami tentang akaun Kool List anda. Jenis maklumat yang kami dapat kumpulkan termasuk nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, tarikh lahir, maklumat akaun bank, nombor keselamatan sosial, nama pengguna, kata laluan dan apa-apa maklumat lain yang anda pilih untuk diberikan.

Maklumat Mengenai Transaksi Anda Dengan Kami

Semasa anda menggunakan akaun Kool Daftar anda untuk melakukan transaksi kewangan, kami mengumpul maklumat peribadi bukan awam berkaitan dengan setiap transaksi, termasuk masa transaksi, jumlah dollar dan butiran pedagang. Kami juga boleh mengumpul foto, memo atau maklumat lain yang anda sertakan pada urus niaga anda.

Maklumat Dari Sumber Lain

Apabila anda membuat akaun Senarai Kool, kami boleh mengumpul maklumat, termasuk maklumat peribadi bukan awam, mengenai anda dari pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang tidak bernama untuk mengesahkan identiti anda, untuk pencegahan penipuan, termasuk alamat dan nama anda yang terdahulu, dan untuk mengesahkan kelayakan anda untuk produk dan servis.

Maklumat Lain yang Kami Kumpulkan

Kami juga boleh mengumpul maklumat lain daripada anda yang tidak berkaitan dengan akaun Senarai Kool seperti berikut:

Maklumat yang Anda Sediakan kepada Kami

Kami mungkin mengumpul maklumat yang anda berikan kepada kami, seperti nama anda, alamat e-mel dan apa-apa maklumat lain yang anda pilih untuk diberikan. Sebagai contoh, kami boleh mengumpul maklumat tersebut jika anda meminta jemputan untuk menyertai Senarai Kool atau jika anda memasuki mana-mana peraduan atau promosi.

Maklumat yang Kami Kumpul Secara Automatik dari Perkhidmatan kami

Apabila anda mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami, kami secara automatik mengumpulkan maklumat tentang anda seperti berikut:

 • Maklumat Log: Kami log maklumat mengenai penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk jenis penyemak imbas yang anda gunakan, masa akses, halaman yang dilihat, alamat IP anda dan halaman yang anda lawati sebelum menavigasi ke Perkhidmatan kami.
 • Maklumat Peranti: Kami mengumpul maklumat mengenai komputer atau peranti mudah alih yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan kami, termasuk model perkakasan, sistem operasi dan versi, pengecam peranti unik dan maklumat rangkaian mudah alih. Kami juga boleh mengumpul maklumat pengenalan peranti lain untuk tujuan mengesan dan mencegah penipuan, termasuk hayat bateri, sama ada peranti bergerak dan keupayaan kamera.
 • Maklumat Lokasi: Kami mungkin mengumpul maklumat lokasi tepat anda dari peranti mudah alih anda mengikut proses kebenaran yang ditetapkan oleh peranti mudah alih anda. Di samping itu, kami mungkin memperoleh lokasi anggaran anda dari alamat IP anda. Selain itu, kami telah memasukkan Peta Google ke Perkhidmatan kami, dan anda mungkin mengizinkan pengumpulan maklumat lokasi oleh Peta Google berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan peta ini. Sebarang maklumat yang dikumpulkan melalui penggunaan Peta Google akan dihantar terus ke Google dan tidak dikumpulkan oleh kami. Sila rujuk kepada Google dasar privasi untuk butiran mengenai pengumpulan, penggunaan dan perkongsian maklumat ini. Untuk maklumat tentang cara melumpuhkan pengumpulan maklumat lokasi dari peranti anda, sila lihat "Pilihan Anda" di bawah.
 • Maklumat Tersimpan: Kami boleh mengakses maklumat yang telah anda simpan pada peranti mudah alih anda melalui aplikasi mudah alih kami mengikut proses kebenaran yang ditetapkan oleh peranti mudah alih anda. Sebagai contoh, dengan kebenaran anda, kami boleh mengakses kenalan dari buku alamat peranti anda atau foto dari galeri foto peranti anda.
 • Maklumat yang Dikumpulkan oleh Cookies dan Teknologi Penjejakan Lain: Kami menggunakan pelbagai teknologi untuk mengumpulkan maklumat mengenai Perkhidmatan kami dan ini mungkin termasuk menghantar kuki ke komputer atau peranti mudah alih anda. Cookies adalah fail data kecil yang disimpan pada cakera keras anda atau dalam memori peranti yang membantu kami meningkatkan Perkhidmatan dan pengalaman anda, melihat bahagian dan ciri perkhidmatan kami yang popular dan menghitung kunjungan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cookies, dan bagaimana untuk melumpuhkan mereka, sila lihat "Pilihan Anda" di bawah. Kami juga boleh mengumpul maklumat menggunakan suar web (juga dikenali sebagai "piksel jejak"). Suara web adalah imej elektronik yang boleh digunakan dalam Perkhidmatan atau e-mel kami dan membantu menyampaikan kuki, mengira lawatan, memahami penggunaan dan keberkesanan kempen dan menentukan sama ada e-mel telah dibuka dan bertindak.
 • Bagaimana Kami Menanggapi Isyarat Tidak Melacak: Kami membenarkan konfigurasi penyemak imbas tidak Track. Kami menggunakan cookies dan teknologi penjejakan yang lain, dan status Do Not Track boleh mengubah perkhidmatan yang tersedia dengan penyemak imbas tertentu, apabila fungsi penjejakan ini digunakan untuk menyediakan perkhidmatan. Kami tidak mengubah maklumat aplikasi kami untuk mengumpul berdasarkan konfigurasi Do Not Track anda.

Penggunaan Maklumat

Kami boleh menggunakan maklumat anda, termasuk maklumat peribadi bukan awam seperti berikut:

 • Memberi, mengekalkan dan meningkatkan Perkhidmatan kami;
 • Menyediakan dan menyampaikan produk dan perkhidmatan yang anda minta, memproses urus niaga dan menghantar maklumat berkaitan, termasuk pengesahan;
 • Sahkan identiti anda dan mengelakkan penipuan;
 • Hantar notis teknikal, kemas kini, makluman keselamatan dan sokongan dan mesej pentadbiran;
 • Menjawab komen, pertanyaan dan permintaan anda dan memberikan khidmat pelanggan;
 • Berkomunikasi dengan anda tentang produk, perkhidmatan, tawaran, promosi, hadiah, dan acara yang ditawarkan oleh Kool List dan lain-lain, dan memberikan berita dan maklumat yang kami rasa akan menarik minat anda;
 • Memantau dan menganalisis trend, penggunaan dan aktiviti yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami;
 • Peribadikan dan tingkatkan Perkhidmatan dan sediakan iklan, kandungan atau ciri yang sepadan dengan profil atau kepentingan pengguna;
 • Memproses dan menyerahkan penyertaan dan hadiah peraduan atau promosi;
 • Paut atau gabungkan dengan maklumat yang kami dapat dari orang lain untuk membantu memahami keperluan anda dan memberi anda perkhidmatan yang lebih baik; dan
 • Menjalankan sebarang tujuan lain yang mana maklumat tersebut dikumpulkan.

Senarai Kool berpangkalan di Amerika Syarikat dan maklumat yang kami kumpulkan ditadbir oleh undang-undang AS. Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan atau memberikan maklumat kepada kami, anda bersetuju dengan pemprosesan dan pemindahan maklumat di dalam dan ke Amerika Syarikat dan negara-negara lain.

Pendedahan Maklumat

Kami mungkin mendedahkan apa-apa maklumat yang kami kumpulkan mengenai pelanggan semasa dan bekas, termasuk maklumat peribadi bukan awam, kepada pihak-pihak afiliasi dan pihak tidak bergabung seperti berikut:

(1) Dengan pembekal perkhidmatan kewangan, termasuk institusi kewangan yang dikenal pasti dalam perjanjian bank pemegang kad anda yang menyediakan perkhidmatan perbankan berkaitan dengan akaun Kool List anda;

(2) Dengan pengguna lain, apabila anda mendaftar untuk perkhidmatan Kool List melalui pautan rujukan. Pengguna yang merujuk anda boleh menerima maklumat yang menunjukkan bahawa anda telah mendaftar dengan Senarai Kool. Anda boleh mengelakkan perkongsian ini dengan tidak menggunakan pautan rujukan untuk mendaftarkan;

(3) Dengan pengguna lain, apabila anda mendaftar untuk Akaun Dikongsi Kool List dengan pengguna itu;

(4) Dengan syarikat bukan kewangan, seperti penyedia perkhidmatan e-mel yang melakukan perkhidmatan pemasaran bagi pihak kami, dan penyedia perkhidmatan pencegahan penipuan yang menggunakan maklumat untuk menyediakan perkhidmatan kepada Kool List dan syarikat lain;

(5) Dengan pihak ketiga yang tidak bergabung untuk mengakses dan menghantar maklumat peribadi dan kewangan anda dari institusi kewangan yang berkaitan. Anda memberi pihak ketiga hak, kuasa, dan kuasa untuk mengakses dan menghantar maklumat ini mengikut Syarat masing-masing;

(6) Dengan syarikat-syarikat lain yang tidak bernama untuk tujuan perniagaan sehari-hari kami, seperti memproses urus niaga, mengekalkan akaun, bertindak balas terhadap perintah mahkamah dan penyiasatan undang-undang atau melaporkan kepada biro kredit. Sebagai contoh, berkaitan dengan tujuan perniagaan setiap hari, kami mungkin berkongsi maklumat tentang anda seperti berikut:

 • Sebagai tindak balas kepada permintaan maklumat, jika kami dikehendaki oleh, atau kami percaya penzahiran adalah selaras dengan mana-mana undang-undang, peraturan atau proses undang-undang yang berkaitan;
 • Dengan pegawai penguatkuasa undang-undang yang berkaitan atau pihak ketiga yang lain, seperti penyiasat atau juruaudit, jika kami percaya adalah wajar untuk menyiasat penipuan;
 • Jika kami percaya tindakan anda tidak konsisten dengan semangat atau bahasa perjanjian atau dasar pengguna kami, atau untuk melindungi hak, harta dan keselamatan Senarai Kool atau orang lain;
 • Sehubungan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset, pembiayaan atau pengambilalihan Kool List semua atau sebahagian dari perniagaan kami kepada syarikat lain; dan
 • Dengan persetujuan anda atau arah anda, termasuk jika kami memberitahu anda bahawa maklumat yang anda berikan akan dikongsi dengan cara tertentu dan anda memberikan maklumat tersebut.

Kami juga mungkin berkongsi maklumat agregat atau tidak dikenal pasti, yang tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti anda. Sebagai contoh, kami boleh berkongsi kod zip transaksi dan nama saudagar dengan pihak ketiga untuk meningkatkan ketepatan kami dalam transaksi geo-locating dan untuk meningkatkan kejelasan penerangan transaksi.

Pilihan Anda

Maklumat Akaun

Anda boleh mengedit maklumat profil akaun anda dengan log masuk ke akaun anda. Jika anda ingin memadam atau menyahaktifkan akaun dalam talian anda, sila hubungi kami, tetapi perhatikan bahawa kami boleh menyimpan maklumat tertentu seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau untuk tujuan perniagaan yang sah.

Komunikasi Promosi

Anda boleh memilih untuk tidak menerima e-mel promosi dan mesej teks daripada Senarai Kool dengan mengikuti arahan dalam mesej tersebut. Harap maklum bahawa jika anda menyisih, kami masih boleh menghantar anda mesej transaksional atau hubungan, seperti orang-orang mengenai akaun anda atau hubungan perniagaan kami yang sedang berjalan.

Maklumat Lokasi

Jika anda pada permulaan bersetuju dengan pengumpulan maklumat lokasi yang tepat oleh Kool List atau Peta Google dalam aplikasi mudah alih kami, anda mungkin dapat menghentikan koleksi ini melalui tetapan sistem pengendalian peranti anda atau melalui tetapan akaun dalam talian anda. Sekiranya salah satu daripada pilihan penyisihan ini tidak tersedia kepada anda, anda juga boleh melumpuhkan pengumpulan maklumat lokasi ini dengan mengikuti proses penyahkodan standard untuk mengalih keluar aplikasi mudah alih kami dari peranti anda.

cookies

Kebanyakan penyemak imbas web ditetapkan untuk menerima cookies secara lalai. Jika anda lebih suka, anda biasanya boleh memilih untuk menetapkan penyemak imbas anda untuk mengeluarkan atau menolak kuki penyemak imbas. Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih untuk menghapuskan atau menolak cookies, ini boleh menjejaskan ketersediaan dan fungsi Perkhidmatan kami.

Ciri-ciri Perkongsian Sosial

Perkhidmatan kami termasuk ciri perkongsian sosial untuk rangkaian sosial yang biasa untuk membolehkan pengguna berkongsi kandungan. Ciri-ciri ini disampaikan dari perkhidmatan pihak ketiga yang boleh melayani kuki mereka sendiri. Penggunaan ciri tersebut membolehkan perkongsian maklumat dengan rakan-rakan atau orang awam, bergantung pada tetapan yang anda tentukan dengan entiti yang menyediakan ciri perkongsian sosial. Untuk maklumat lanjut mengenai tujuan dan skop pengumpulan data dan pemprosesan berkaitan dengan ciri perkongsian sosial, sila lawati dasar privasi entiti yang menyediakan ciri-ciri ini.

Perkhidmatan Pengiklanan dan Pengiklanan yang Diberikan oleh Lain-lain

Kami mungkin membenarkan orang lain untuk menyediakan perkhidmatan analisis bagi pihak kami dan untuk menyampaikan iklan bagi pihak kami di seluruh Internet. Entiti-entiti ini boleh menggunakan kuki, pengecam peranti, suar web dan teknologi lain untuk mengumpulkan maklumat mengenai penggunaan Perkhidmatan dan laman web dan perkhidmatan dalam talian anda, termasuk alamat IP anda, pelayar web, halaman yang dilihat, maklumat rangkaian mudah alih, masa yang dibelanjakan untuk halaman atau dalam aplikasi, pautan diklik dan maklumat penukaran. Maklumat ini boleh digunakan oleh Senarai Kool dan lain-lain, antara lain, menganalisis dan menjejaki data, menentukan populariti kandungan tertentu, menyampaikan iklan yang disasarkan kepada minat anda dan lebih memahami aktiviti dalam talian anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai iklan berasaskan minat, atau memilih untuk tidak mempunyai maklumat penyemakan imbas web anda yang digunakan untuk tujuan pengiklanan tingkah laku, sila lawati www.aboutads.info/choices. Peranti mudah alih anda juga mungkin termasuk ciri yang membolehkan anda memilih untuk tidak mempunyai maklumat tertentu yang dikumpulkan melalui aplikasi yang digunakan untuk tujuan pengiklanan tingkah laku. Sila semak tetapan peranti mudah alih anda untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Keselamatan

Senarai Kool mengambil langkah yang munasabah untuk membantu melindungi semua maklumat tentang anda daripada kehilangan, kecurian, penyalahgunaan dan akses tanpa kebenaran, pendedahan, pengubahan dan pemusnahan. Di samping itu, Senarai Kool melaksanakan dasar yang direka untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan maklumat peribadi anda yang bukan awam, termasuk dasar perlindungan privasi untuk nombor Keselamatan Sosial. Senarai Kool menghadkan akses kepada maklumat peribadi anda yang tidak awam kepada pekerja yang mempunyai alasan perniagaan untuk mengetahui maklumat tersebut, dan melaksanakan amalan dan prosedur keselamatan yang dirancang untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan maklumat tersebut dan melarang pendedahan yang melanggar undang-undang terhadap maklumat tersebut sesuai dengan dasarnya.